Osobný príbeh: Cesta za hľadaním povolania – 3.časť

Eva UhríkováOdchod z personálnej agentúry bol radostný, cítila som sa voľná a slobodná. V roku 2008 som skončila s výcvikom Navigácia pri hľadaní povolaní a rozmýšľala som čo ďalej. Pomáhať ľuďom nájsť takú prácu, aby boli v nej spokojní a šťastní.  To bolo odhodlanie, lenže kde začať? Mala som v sebe veľké nadšenie robiť túto prácu, lebo som vnímala som, že v pracovnej sfére pôsobí veľmi veľa ľudí, ktorí sú nespokojní vo svojej práci a nevedia ju zmeniť.

Po skončení výcviku som zisťovala, kde by sa služby kariérového poradenstva mohli uplatniť. Chcela som poskytovať nie len také bežné poradenstvo (založené na analýzach a racio argumentoch), no práve také ako ho priniesol Thomas, zážitkové – viac zamerané na zdroje a motiváciu klienta, využívajúc techniky zamerané na rozhodovanie prežívaním, vnímaním celým telom. Dávalo mi to veľký zmysel a vnímala som nezvyčajnú účinnosť týchto postupov na vlastnej koži v takej hlbšej ľudskej rovine. Keďže som nenašla možnosť realizovať túto službu v žiadnej inštitúcii či firme, zostalo mi len uvažovať ako to sama vezmem do svojich rúk.

Odhodlanie bolo vysoké, no začiatky boli pre mňa náročné, pretože služba bola skôr bežná len v školách pre študentov alebo na úradoch práce pre nezamestnaných. Nikto nevedel, že možnosť kariérového poradenstva na trhu existuje aj pre dospelákov z praxe a prekonať prekážky nebola ľahká cesta. Našťastie mám manžela, ktorý ma skutočne veľmi podporoval. Nielen finančne (čo nebolo zanedbateľné), ale hlavne morálne. Veril tejto myšlienke a mojim túžbam a dodával mi silu ísť za svojou cestou k naplneniu svojich plánov. Je fakt dôležité mať pri sebe ľudí, ktorí dodajú oporu.

Začiatkom jesene som si vyskúšala externe pracovať pre dve spoločnosti, v jednej som robila poradenstvo pri výbere pracovníkov, vrátane zaučenia a  mentoringu junior personalistky. Prostredníctvom druhej spoločnosti som si vyskúšala viesť tréning mäkkých zručností pre dve skupiny. To ma naštartovalo a uverila som, že by som mohla skúsiť pracovať na voľnej nohe. Takáto projektová práca v tom, čo už viem, by ma mohla „udržať nad hladinou“. No musím priznať, že to nebolo jednoduché, bola som zvyknutá vždy pracovať ako zamestnanec. Predstava, že bude na mojich pleciach organizovať si celý pracovný čas, tiež získavať sama klientov a zároveň nebudem vedieť, či na druhý deň budem mať zakázky alebo nie, ma zneisťovala.

Napokon som sa rozhodla využiť príspevok na podnikanie od úradu práce a s veľkým odhodlaním som založila v októbri roku 2008 živnosť – súkromnú prax. Mojim hlavným zámerom bolo ponúknuť ľuďom službu zážitkového kariérového poradenstva, ktorú som sa naučila od švajčiarskeho kariérového poradcu a supervízora Thomasa Dienera.

V začiatkoch som začala ponúkať svoje služby formou individuálnych konzultácií bezplatne, najskôr známym, neskôr aj ostatným, aby som nadobudla prax a skúsenosti. Tieto aktivity sa osvedčili, pretože priniesli viacej „odvážlivcov“ a na základe ich osobných referencii začali ku mne postupne prichádzať noví klienti.

Mojou úlohou bolo dostať do povedomia tému kariérového poradenstva a to sa mi len postupným úsilím darilo.  Na jar 2009 som sa zúčastnila podujatia Národné Dni Kariéry, na ktorom som viedla workshop. Tam som sa spoznala s ľuďmi z portálu Kariéra.sk a začala u nich uverejňovať články. Tie v kombinácii s prvou bezplatnou hodinou poskytovanou v letných „uhorkových“ mesiacoch priniesli nový prílev klientov. To bol ďalší silný impulz v získavaní skúseností. Od Thomasa som si niesla velmi prospešnú myšlienku, že ak chcem byť výborným poradcom, koučom o 10 rokov, musím s tým začať už hneď. A musím potvrdiť, že sa s každým klientom učím a praxou sa stávam stále lepšou.

O rok neskôr som sa stala odborným partnerom ústredia Úradu práce, ktorý organizoval pracovný veľtrh Job Expo v Nitre. V rámci sprievodného programu som predstavila metodiku formou prezentácií a snažila sa priblížiť ľuďom hlavnú ideu a filozofiu hľadania „správneho“ povolania.  Tiež som ponúkala kariérové poradenstvo na mieste. Tam som spoznala aj iných odborných partnerov  a najmä milých ľudí zo vzdelávacej a konzultačnej spoločnosti Assessment Systems Slovakia, s ktorými som po istom čase začala intenzívne spolupracovať na firemných projektoch ako ich externý spolupracovník.

Na ich podnet som absolvovala školenie a certifikáciu v interpretovaní Hogan psychodiagnostiky, ktorá je úžasným nástrojom pre posúdenie osobnostných čŕt, motivačnej štruktúry človeka a jeho rizikových tendenciách správania sa v záťaži. Využíva sa v personalistike na výbery a rozvoj zamestnancov a tiež pre kariérové plánovanie jednotlivcov. Svojim klientom tak môžem poskytnúť komplexnejší nástroj, ktorý môže byť veľmi užitočný pre zorientovanie a získanie objektívneho pohľadu pre seba – nastavenie si zrkadla. Vtedy som váhala, či sa investícia do tohto vzdelania vráti. No dnes hodnotím, že to bol vynikajúci krok, ktorý posunul moju cestu pozitívnym smerom a dodal ďalšie možnosti pre prácu tak so súkromným klientom ako aj pri projektoch výberov a rozvoja zamestnancov firiem. Slúži ako jeden z nástrojov na meranie a identifikovanie potenciálu človeka a jeho vzdelávacích potrieb vzhľadom k požadovaným kompetenciám na určitej pracovnej pozícii.

Koncom roka 2010 mi opäť prišla do cesty nová idea, možnosť pustiť sa do systematického vzdelávania v koučingu. Bola to celkom výzva, najmä po finančnej stránke. NO OPLATILO SA!!

Cesta za hľadaním povolania nie je priamočiara a práve koučing pomáha klientom hľadať odpovede na ich otázky. Kouči sú katalyzátorom pre človeka, iniciujú a rozvíjajú aj skrytý potenciál človeka. Pomáhajú mu „vydolovať“ svoje zdroje a kvality a učia  ho použiť ich pre svoj rozvoj, posun a nasmerovanie sa v možnostiach. Preto aj Navigácia v povolaní je o hľadaní svojich najsprávnejších riešení a nájdení toho najvhodnejšieho smeru vo svete práce.

Mnohí klienti, ktorí prejdú diagnostikou, zistia kde sú ich hranice, tak získajú podklad pre ďalší rozvoj a nastavia si osobné ciele pri koučingu tak, aby človek bol v práci, ktorú si vyberie nielen spokojný, ale aj úspešný. Preto Hogan psychodiagnostiku dnes využívam nielen ako užitočný doplnkový nástroj pre kariérnu orientáciu, často ju používam ako vstupný podklad pri koučingu zvyšovania osobnostných kompetencií a soft zručností.

Dnes pomáham teamleadrom  vo firmách sa stať lepšími manažérmi svojich tímov, aby sedeli pevnejšie na „svojej stoličke“ a zároveň robím karierový koučing pre ľudí, ktorí chcú nájsť lepšiu prácu. Prácu, ktorá je im šitá na mieru. Na jednej strane sa venujem individuálnym klientom vo svojej praxi a na druhej strane robím vo firemnom prostredí. Či už identifikáciu potenciálu zamestnanca pri rôznych personálnych procesoch alebo rozvoj ľudí individuálnym koučingom – najmä tých, ktorí sa chcú stať lepšími, spokojnejšími, šťastnejšími vo svojom pracovnom a následne aj súkromnom živote. Okrem týchto aktivít organizujem rôzne otvorené skupinové workshopy a vyučujem na vysokej škole predmet Zážitkové kariérové poradenstvo, čím posúvam metodiku a nadobudnuté skúsenosti ďalším budúcim možno koučom, či kariérovým poradcom.

Vo svojej praxi sa stretávam so zaujímavými osobnými príbehmi a teší ma, keď s odstupom času sledujem pozitívne kroky a aj úspechy mnohých mojich klientov. Práca na voľnej nohe prináša množstvo neočakávaných okamihov a zákutí – inšpiratívnych, vyzývajúcich, niekedy i zneisťujúcich a kladúcich na človeka balík zodpovednosti. Postupne som však zistila, že koučing, poradenstvo, to že môžem dávať ľuďom podporu a neustále na sebe pracovať, má pre mňa neoceniteľný význam a skutočne ma napĺňa. 

Eva Uhríková

Tu nájdete predošlé časti príbehu:

Osobný príbeh: Cesta za hľadaním povolania – 1.časť, 2. časť

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>