S.O.S: Čas zmeniť prácu

Rozhodli ste sa zmeniť prácu, len neviete ako postupovať? V časopise EVA 02/2012 bol uverejnený článok, ktorý sa venoval práve tejto téme. Prečítajte si najdôležitejšie rady, na ktoré by ste nemali zabudnúť.

1, Ako a v akom rozsahu a s kým komunikovať (plánovaný) odchod z prace?

Miera a spôsob komunikácie závisí od toho, či je už rozhodnutie o odchode zo zamestnania definitívne. Keď je človek vnútorne dlhodobo nespokojný s vlastnou pracovnou situáciou, vytratila sa radosť z práce, alebo má proste pocit, že do práce chodí nasilu, dal už v podstate akúsi vnútornú výpoveď. Avšak v tomto štádiu ešte nemusí byť rozhodnutý podať skutočnú reálnu výpoveď. Vtedy správne volená komunikácia s nadriadenými, prípadne personálnym oddelením, môže pomôcť uskutočniť opatrenia v práci (napríklad riešenie konfliktov, posun na iné miesto, obmena náplne práce a pod.), ktoré znovu motivujú človeka a situáciu pomôžu vyriešiť.

Ak človek zvážil všetky možnosti a rozhodol sa, že odchod z práce je najlepším riešením, zostáva už len komunikovať rozhodnutie zamestnávateľovi.

Korektné a najprirodzenejšie je oznámiť rozhodnutie priamemu nadriadenému a dohodnúť sa o termíne odchodu. Dohodu potom spísať a podpísanú oboma odniesť na personálne oddelenie. Ak dohoda nie je možná, človek dáva firme jednostrannú výpoveď dva mesiace dopredu pred dátumom, kedy chce odísť. Povinný rozsah komunikácie je písomnou formou k poslednému dňu v mesiaci. Dvojmesačná výpovedná lehota začne plynúť prvého v následujúcom mesiaci. Odovzdáva sa nadriadenému, prípadne personálnemu oddeleniu, to väčšinou záleží od internej dohody v spoločnosti. Rozsah ďalšej komunikácie odchodu z práce závisí na vzťahoch človeka v zamestnaní a od jeho zapojenia do prebiehajúcich projektov. Je prirodzené oznámiť to všetkým, ktorých práca bude odchodom ovplyvnená. Odovzdať pracovné veci v zrozumiteľnom stave je korektné a prispeje k udržaniu si pozitívnych referencií.

 2, Aké kroky je potrebné urobiť predtým, ako sa rozhodneme dať v práci výpoveď?

Získať vnútorné presvedčenie o tom, že výpoveď je správna cesta. Ideálne je už mať novú prácu, nie každý však má energiu to riešiť už počas pôvodného zamestnania. Ak odchádzate s vedomím, že nové miesto nemáte, určite si zabezpečte finančnú rezervu na určité obdobie. Možno si potrebujete nejaký čas oddýchnuť a načerpať fyzickú, či psychickú silu. V novej práci očakávajú nadšeného a motivovaného človeka. Pre získanie lepšej a vhodnejšej práce, je dôležité ujasniť si, čo od nej očakávate, čo vlastne chcete robiť. Ak to sám neviete rozlúsknuť, môže vám pomôcť zorientovať sa v sebe a tiež na pracovnom trhu kariérový poradca, kouč. Nové miesto získate vtedy, keď si budete na pohovore istý, že práca o ktorú sa uchádzate je tá pravá pre vás.

3, Ako sa nastaviť, pripraviť a čo najlepšie spoznať nové pracovné prostredie po nástupe do novej práce?

Skúšobná doba je aj pre vás, využite ju. Nebojte sa veľa pýtať ohľadom všetkého: odbornej náplne práce, zvyklostí ľudí, postupov. Nastavte sa na pátrací režim, majte oči otvorené, uši zaostrené. V niektorých firmách majú nastavené adaptačné programy, ktoré pomáhajú zaučiť najmä počítačovým systémom a organizačným procesom vo firme. Ak nie, neváhajte prevziať iniciatívu a žiadať o zaučenie, pomôže vám to preniknúť hlbšie a rýchlejšie naskočiť na vlak. Rozprávajte sa otvorene s kolegami aj o mimopracovných témach, nadväzujte vzťahy. Ľahšie sa tak stanete súčasťou kolektívu a tiež zistíte, či vám bude sedieť. Čím budete akčnejší v skúšobnej dobe, tým ľahšie zapadnete. Je to čas, kedy potrebujete zistiť, či je to „to pravé orechové“ pre vás. Ak nie je, poberte sa radšej hľadať ďalej.

Uverejnené v časopise EVA 02/2012. Celý článok si môžete prezrieť tu: Čas zmeniť prácu.

ČasopisEva_3

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>